Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 20.02.2017 r. - 03.03.2017 r. nabór wniosków o skierowanie
na szkolenie wskazane  przez osobę bezrobotną (szkolenie indywidualne)  wraz z deklaracją zatrudnienia osoby bezrobotnej lub powierzenia tej osobie wykonywania innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia lub zobowiązaniem
do rozpoczęcia  własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.
 
Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Kryteria obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie  w 2017 r. przy rozpatrywaniu wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną  finansowane
ze środków Funduszu Pracy.
 
Z uwagi na ograniczone w 2017 roku środki będące w dyspozycji Urzędu, koszty szkolenia indywidualnego mogą być finansowane do wysokości 100 %, nie wyższej jednak  niż 6.000,00 zł.
 
Przedmiotowe szkolenia adresowane są dla osób bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy II (drugi).
 
Druki wniosków wraz z załącznikami  dostępne są w siedzibie tut. Urzędu  pokój 109 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl
 
 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń zostały opisane w w/w Kryteriach zamieszczonych poniżej.
Załączniki
$fileEntry.getTitle()
ogłoszenie
kryteria
wniosek
deklaracja zatrudnienia
zobowiązanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
karta oceny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę