Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Rynek pracy

  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobom bezrobotnym do 30 roku życia.
  •   Umowa o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  •   Pracownik Magazynu - KOMISJONER Rekrutacja pracowników do nowego Centrum Dystrybucyjnego Firmy LIDL POLSKA w Gródkowie
  •   Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad i informacji grupowych prowadzonych przez doradców zawodowych. Tematyka porad obejmuje:
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę