Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Rynek pracy

  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS
  •   Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków dot. zawarcia umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne kierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dla których ustalono II profil pomocy. - 15.05.2017
  •   Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dotyczących osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy. Refundacje z tytułu prac interwencyjnych dokonywane będą przez okres nieprzekraczający 6-ciu miesięcy.
  •   Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje na działalność gospodarczą dla osób niepełnosprawnych
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę