Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Inspektor Ochrony Danych OsobowychWypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Tomasz Żak, e-mail: iod@pup.bedzin.pl

Klauzula informacyjna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę