Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego

razem_mozemy_wiecej

Projekt Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego
 

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego wybranego w konkursie ofert pn. Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2025. 
Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach a partnerami 30 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego.
W ramach realizowanego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Będzine oferuje aktywizację zawodową minimum 10 kobiet, uciekinierek z objętej wojną Ukrainy, w formie szkoleń zawodowych lub szkolenia branżowego języka polskiego.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana będzie ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Kwota, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie ww. szkoleń to: 43 333,22 zł.
Wartość całego projektu to: 1 299 996, 60 zł.


wsparcie cudzoziemcow_PSZ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę