Program Regionalny na rok 2023 finansowany ze środków Funduszu Pracy adresowany do osób bezrobotnych w wieku 35-44 lata pozostających bez pracy poniżej 12 miesięcy. - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Program Regionalny na rok 2023 finansowany ze środków Funduszu Pracy adresowany do osób bezrobotnych w wieku 35-44 lata pozostających bez pracy poniżej 12 miesięcy.

Informacja o Programie Regionalnym na rok 2023
 
W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz sześcioma urzędami pracy z województwa śląskiego
(z Częstochowy, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Tychów i Żor) realizuje Program Regionalny.
 
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w jednym z siedmiu urzędów pracy, w wieku 35-44 lat, pozostających bez pracy poniżej 12 miesięcy oraz doprowadzenie do osiągnięcia zaplanowanej efektywności.
 
Realizacja Programu Regionalnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie  umożliwia wsparcie 19 osób bezrobotnych w zakresie szkoleń oraz 2 osób bezrobotnych w zakresie przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. 
 
Wartość programu: 1 725,9 tys., w tym: 250 tys. wynoszą koszty Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.
 
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2023 r.

plakat PR

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę