Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Zawartość stron

KOMUNIKAT
 
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie" oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim"
 
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:
30.01.2020r. - 06.02.2020r.
30.01.2020r. w godzinach od 7:00 do 14:30
31.01.2020r. w godzinach od 7:00 do 13:30
03.02.2020r. w godzinach od 8:00 do 16:30
04.02. – 06.02.2020r. w godzinach od 7:00 do 14:30
 
Osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria, w szczególności:
  1. kobiety powyżej 30 roku życia
oraz
  1. mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)
- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)
 c)   osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin), z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia do wykonywania pracy będą mogły być kierowane wyłącznie osoby, jeżeli od dnia ich rejestracji w PUP nie upłynęły 4 miesiące.
 
 
Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej: pokój nr 213) oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data publikacji: 23.01.2020r.
Załączniki
Komunikat.pdf (pdf, 239 KB)
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls (xls, 141 KB)
Regulamin dotacje 2020r..doc (doc, 155 KB)
Zaświadczenie i oświadczenie poręczyciela.doc (doc, 50 KB)
Modyfikacje specyfikacji wydatków.doc (doc, 52 KB)
Rozliczenie wnioskodawcy.doc (doc, 62 KB)
Karta oceny wniosku.doc (doc, 46 KB)
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Bedzinie.doc (doc, 201 KB)
Komunikat.docx (docx, 15 KB)
Przykładowy harmonogram wydatkow przed podpisaniem umowy.docx (docx, 28 KB)
Oświadczenie dot. transparentności zakupów Będzin.doc (doc, 29 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę