Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Widok zawartości stron

Staże-Ogłoszenie
     Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie przypomina, iż trwa nabór wniosków na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski bedą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel. W przypadku wyczerpania środków na finansowanie umów w sprawie zorganizowania stażu, stosowna informacja zostanie opublikowana w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bedzin.praca.gov.pl  .
     O źródle finansowania każdej umowy w sprawie zorganizowania stażu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Umowy stażowe mogą być zawierane na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
     Druki wniosków oraz zasady dostępne są w siedzibie tut. Urzędu (pok. 115) oraz na stronie internetowej www.bedzin.praca.gov.pl.

Bony na zasiedlenie-Ogłoszenie
     Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie przypomina, iż trwa nabór wniosków na/o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
     Kwota dofinansowania na jeden bon nie może przekroczyć 8 100,00 PLN i może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej.
     Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. 019 oraz na stronie internetowej www.bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków dot. zawarcia umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne kierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dla których ustalono II profil pomocy.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17A

42-500 Będzin

NIP: 625-16-69-287

 

Urząd Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

przyjmowanie interesantów od 7:30-14:30

MAPKA

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę